Apputveckling

Jag använder alltid mig av den senaste tekniken för iOS när jag utvecklar. Detta för att garantera en hög kvalitet på koden med så kort utvecklingstid som möjligt. All nyutveckling sker med senaste versionen av Xcode och Swift.