Visma Stämpla

460-3

Appen Visma Stämpla ger användare av internettjänsten Visma Stämpla möjlighet att göra in- och utstämplingar via sin iPhone. Appen följer de inställningar som finns i internettjänsten Visma Stämpla och synkroniseras fortlöpande över nätet. Det gör att informationen i appen hela tiden är uppdaterad.

Länk